Ekopece

Kachľové pece, dominanta každého interiéru, overená stáročiami
Tradičné aj moderné riešenia s 10 ročnou zárukou

Výstavba a rekonštrukcia kachľových pecí

Kachľové pece | kachľové pece

Ekopece.sk patrí medzi popredné firmy na slovenskom trhu. Zameriava sa na poradenstvo, výstavbu aj rekonštrukciu klasických kachľových pecí, sporákov, kozubov, kozubových (krbových) vložiek. Viac ako desať rokov pôsobí na trhu a špecializuje sa na poskytovanie komplexných služieb od konzultácie cez návrh ušitý na mieru až po profesionálnu realizáciu.
Cieľom firmy je poskytnúť zákazníkom také riešenia, ktoré spĺňajú a prekračujú ich požiadavky a predstavy. Dosiahnutie týchto cieľov by nebolo možné bez vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Kladieme veľký dôraz na kvalitu prevedenia, dodržiavanie dohodnutých termínov výstavby a bezpečnosť pri prevádzke.
Postavili sme už viac ako 150 pecí, desiatky sporákov, kozubových vložiek a záhradných kozubov, z ktorých každý je originál, prispôsobený klasickému alebo modernému dizajnu miestnosti.

10 dôvodov prečo sa rozhodnúť pre kachľovú pec

- vysoká účinnosť vykurovania, až 90%

- ekonomika prevádzky

- nezávislosť na dodávkach energií

- relatívne nízka teplota povrchu pece

- vyžarovanie príjemného sálavého tepla

- súčasné akumulovanie a vyžarovanie tepla do miestnosti

- pec stačí čistiť približne raz za mesiac

- interval prikladania je až 24 hodín, v závislosti od tepelných strát domu

- pozitívny vplyv na zdravie

- výrazný estetický prvok interiéru a nadčasovosť.

Vplyv vykurovania kachľovou pecou na zdravie

Pri výstavbe pravých kachľových pecí sa používajú kachlice, šamot a kachliarska hlina, čiže prírodné materiály, ktoré majú výborný vplyv na zdravie - produkujú záporné ióny. Záporné ióny majú kladný vply na okysličovanie krvi, čo vhodne ovplyvňuje psychický stav, zdravie človeka a celkovú duševnú pohodu. Nedostatok záporných iónov, ktorý nastáva pri vykurovacích telesách s kovovou vložkou, spôsobuje útlm vyššej nervovej sústavy, nervozitu a bolesti hlavy. Vlnová dĺžka tepla vyžarovaného kachľovou pecou, ktoré sa nazýva aj mäkké teplo, je veľmi príbuzná slnečnému žiareniu, takže je veľmi príjemná a prospešná pre ľudský organizmus. Pri kúrení kachľovou pecou nenastáva vírenie prachu, preto je veľmi vhodná pre alergikov a astmatikov. Ďaľším prínosom kachľovej pece je sálavé teplo, ktoré ocenia hlavne osoby s reumatickými ťažkosťami.

Ekonomika

V súčasnej dobe pri neustálom náraste cien energií je otázka vykurovania stredobodom záujmu tak odborníkov ako aj laikov. Vykurovanie drevom je o 70 % lacnejšie ako plynom. Maximálna denná dávka suchého dreva do kachlovej pece je asi 30 kg, čo je za mesiac asi 1,2 metra kubického dreva. Z jedného kilogramu dreva, pri dobre navrhnutej a zhotovenej peci získame až 3,5 kWh energie. Kachľové pece naakumulujú teplo a odovzdávajú ho do miestnosti približne 24 hodín. Pri spaľovaní v pravej kachľovej peci, vzniká teplota okolo 1000 °C, čím sa vytvára a spaľuje drevný plyn. Dôsledkom čoho je minimálne množstvo popola, ktorý pozostáva výlučne z mimerálnych látok.
Kúrenie drevom je ekologické vzhľadom k tomu, že množstvo CO2 vylúčeného horením dreva je 40 až 50 krát menšie, ako pri spaľovaní iných druhov palív. Drevo je súčasne obnoviteľný zdroj. Spaľovanie dreva v kachľovej peci prináša teplo a minimálne zaťažuje životné prostredie, navyše drevný popol je zároveň výborným hnojivom.
Cena výstavby kachľovej pece je závislá od viacerých faktorov: typu kachľovej pece, jej veľkosti, členitosti, výrobcu kachlíc a prídavných zariadení (rúra na pečenie, teplovzdušný výmenník, boiler, teplovodný výmenník).

Niečo málo o kachľovej peci

Kachľová pec je vykurovacie zariadenie s plášťom zhotoveným z kachlíc, alebo kombinovaním kachlíc a omietnutých častí. Kachľová pec patrí medzi vykurovacie telesá s nízkou povrchovou teplotou (je vhodná pre rodiny s malými deťmi) a veľkou výhrevnou plochou. Takto sa vykuruje miestnosť rovnomerne.
Charakteristickým znakom kachľovej pece je akumulačná schopnosť. Funguje na princípe absorbovania tepelnej energie z ohňa do konštrukcie pece. Vysoká teplota sa pomaly odvádza cez plášť formou sálavého tepelného žiarenia šíreného všetkými smermi do miestnosti. Kachľová pec sa skladá zo šamotového ohniska, z ktorého prúdia spaliny cez šamotové prieduchy. Tam odovzdajú svoju tepelnú energiu telesu pece a ochladené odchádzajú komínom. Šamotové teleso a keramické kachlice sú schopné akumulovať teplo a dlhodobo ho vyžarovať do priestoru.
Kachlová pec môže byť postavená aj v troch miestnostiach, ktoré vykuruje, pričom má jedno spoločné ohnisko a za pomoci teplovzdušného výmeníka môže zároveň vykurovať ďaľšie miestnosti na poschodí alebo v podkroví. Súčasťou kachľovej pece môže byť aj sporák, rúra na pečenie, teplovodný výmeník a boiler, ktorý prostredníctvom využitia zvyškového tepla z ohniska predhrieva vodu na cca 60 °C. Lavica na sedenie alebo ležanie, ktorá je súčaťou pece, je príjemným miestom na trávenie voľných chvíľ.

Kachľový sporák je už niekoľko storočí jedným z najdôležitejších zariadení v dome. Za pomoci sporáka môžeme nielen vykúriť kuchyňu, ale v prípade ak sa doň riadne prikladá aj celý dom. Hreje hneď po zakúrení, umožňuje varenie a vyprážanie a tiež sa dá v ňom piecť.

Krbová vložka je novým vývojovým prvkom pri zvyšovaní účinnosti otvorených kozubov z 5 – 10 % na 45 – 75 %, čím sa niekoľkokrát zníži spotreba paliva. Teploodolné kremičité sklo zabraňuje prenikaniu spalín do miestnosti. Na trhu existuje veľa druhov krbových vložiek s rôznym výkonom. Za pomoci teplovzdušných rozvodov je možné vykurovať viac miestností. Konečný vzhľad krbovej vložky je ovplyvnený architektonickým návrhom a použitými materiálmi.

Kachľové pece - Galéria

Kachľové pece | kachľové pece ekopece Kachľové pece | ekopece.sk kachľové pece

Kontakt - výstavba a renovácia kachľových pecí

Mgr. Stanislav Macko, tel: 0903553598
Pavol Bolf,
Dubičie 7, 962 37 Kováčová, okres Zvolen
ekopece@ekopece.sk